BA (Hons) Business Administration 工商管理(荣誉)学士课程讲座

BA (Hons) Business Administration 工商管理(荣誉)学士课程讲座

(Reg. No. 251732)

日期: 2022年6月30日 (星期四)
时间: 19:30 - 20:30

查询: 周小姐 (2836 1936, cu_baa_baba@vtc.edu.hk)

BA (Hons) Business Administration 工商管理(荣誉)学士
在资历架构下获得认可
资历级别:5
资历名册登记号码: 12/000818/5
登记有效期:1/7/2012 - 30/6/2024

个别顾主可酌情决定是否承认本课程可令学员获取的任何资格。